หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 29 งาน

1. พนักงานขับรถผู้บริหาร (สัญญาจ้างรายปี)

ThaiNamthip Limited

1.รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อ
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงงานปทุมธานี

ThaiNamthip Limited

- วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ
- ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ
- ควบคุมแมลงและสัต
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานขายล่วงหน้า สาขาเทพารักษ์

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบลูกค้า ยอดขาย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการเข้าเยี่ยม พัฒนาร้านค้า เสนอขาย และจัดการสินค วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตตรา
เงินเดือน 10,000-12,000+คอมมิชชั่น
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานขายล่วงหน้า สาขาพระรามสาม และสาขาจตุจักร

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบยอดขาย เสนอขายสินค้า ดูแลร้านค้าลูกค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
เข้าเยี่ยมร้านค้า จัดการส
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้จัดการเขตขายล่วงหน้า (สาขานครปฐม)

ThaiNamthip Limited

- บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพนักงานขายล่วงหน้า เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้า ตามที่ได้ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนกตรวจติดตามจัดส่ง ประจำโรงงานปทุมธานี

ThaiNamthip Limited

ควบคุมดูแลการติดตามการขนส่งของรถลำเลียงบริษัท รถผู้รับเหมาช่วง ทั้งงาน สาขาและลูกค้ารายใหญ่ ให้ขนส่ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (บวกเพิ่มค่าประสบการณ์)
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าสายการผลิต โรงงานปทุมธานี

ThaiNamthip Limited

- กำหนดแนวทางการบริหารงานในแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องต่อนโยบายของบริษัท
- การวางแผนซ่
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าแผนกบริหารวัตถุดิบ ประจำโรงงานปทุมธานี

ThaiNamthip Limited

1. ควบคุม สั่งการ สนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดขึ้น
2. จัดทำ ควบคุม บ
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าประสบการณ์
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. นักวิเคราะห์

ThaiNamthip Limited

ประสานงานกับคลังสินค้าสาขาหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กำหนด นำเสนอผู้บังคับบัญชา รวบรวม แ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าสายการผลิต โรงงานรังสิต

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้พร้อมผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต การใช้วัตถุดิ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต โรงงานรังสิต

ThaiNamthip Limited

1. รับผิดชอบปฏิบัติงานตามเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายในการเดินเครื่องจักร
2. สามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยต
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกร โรงงานรังสิต

ThaiNamthip Limited

ทำการควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ทำการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระบบ CMMS ลงบ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างเทคนิคไฟฟ้า (นิคมบางชัน)

ThaiNamthip Limited

- มีหน้าที่ดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ Cold Drinks ทั้งหมดให้กับลูกค้า
- มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้าต
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Line Leader

ThaiNamthip Limited

- ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังพล
- สื่อสารแผนงานและนโยบายต่าง ๆ กับพนักงาน ให้เป็นไปต
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างเทคนิค โรงงานขอนแก่น

ThaiNamthip Limited

- บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น เช่น อัดจาระบี ,หล่อลื่น ฯลฯ
- ควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ประสิ
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 8
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Equipment Service Executive

ThaiNamthip Limited

- รับผิดชอลงานติตตั้ง/ถอนงานบำรุงรักษา,งานซ่อมอุปกรณ์Cold Drinkในตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สาขาพัทยา)

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมา วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. นักวิเคราะห์การขาย (Sales Analyst) (สัญญาจ้าง 2 ปี)

ThaiNamthip Limited

1.ควบคุมระบบข้อมูลลูกค้า จัดทำราคาจัดจำหน่าย
2.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีการสั่งผ่านระบบผ่านในบริษ
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM) จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ

ThaiNamthip Limited

- รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้าสำคัญหรือร้านค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ม วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างเทคนิค

ThaiNamthip Limited

ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของบริษัท วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM)

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตาม วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-วิชาชีพ ( Safety Officer - Professional )

ThaiNamthip Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอ
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลำปาง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer (สาขาพระรามสาม และสาขาเทพารักษ์)

ThaiNamthip Limited

-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ผู้จัดการเขตกระจายสินค้า (ปฏิบัติการกระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด)

ThaiNamthip Limited

1. บริหาร ทีมงานกระจายสินค้า ให้ปฏิบัติการกระจายสินค้า และอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้
2. วางแผนร่วมกั
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. พนักงานควบคุมสินค้า (อะไหล่)

ThaiNamthip Limited

-รับ/จ่าย สินค้า(อะไหล่)และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับช่าง
-จัดเตรียม โอน-ส่งซ่อม-จ่าย รวมถึงก
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Part Control Supervisor

ThaiNamthip Limited

-รับผิอชอบควบคุมและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตาม วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานสำรวจร้านค้า (พื้นที่กรุงเทพฯ,ตะวันออก,ตะวันตก)

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบในการออกสำรวจตลาดร้านค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยใช้กระบวนการสำรวจตามขั้นตอน วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Material Inventory Planning

ThaiNamthip Limited

- จัดตั้งงบประมาณประจำปีของแผนก ควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
- วางแผนการ
วันที่ 18 พ.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พนักงานขายล่วงหน้า (Preseller)

ThaiNamthip Limited

รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโคร วันที่ 18 พ.ค. 2557
อัตรา 2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ศรีสะเกษ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี